Op naar een duurzaam vervolg

Aan alles komt een einde, ook voor Stefan werd het tijd om weer terug naar Nederland te gaan. De belangrijkste stap in deze laatste fase van het project is zorgen voor een goede overdracht, zowel voor Campus Challenge en de betrokkenen en aan de nieuwe projectgroep.

oefenen met hulpmiddel

In Nederland hebben de reeds thuisgekomen teamleden en het bestuur van Movendi alles op alles gezet om een nieuw team samen te stellen en te ondersteunen bij hun voorbereiding voor de komende periode. Tussen het vertrek van Stefan (eind juli 2012) en het begin van de bij Mobility India opgeleide medewerker in de werkplaats (begin jan 2013) zit een periode van ruim een half jaar. Voor zowel de continuïteit van de werkplaats, het begeleiden van de door ons opgeleide technici en het blijven vervaardigen van de hulpmiddelen is het erg belangrijk dat er voor deze periode ondersteuning is vanuit Nederland. De verwachting is dat vervolgens begin 2013 de tweede projectgroep de werkplaats kan overdragen aan de lokale medewerkers.

Begin juli zijn Cojanne, Tim en Sylvia vertrokken naar India, voor de periode van 6 weken (Cojanne) tot 7 maanden (Tim en Sylvia). Ondertussen heeft Stefan in India ook gezelschap gekregen van Dorien, ook een orthopedisch instrumentmaker. Voor Stefan en Dorien lag de uitdagende taak om de nieuwe projectgroep kennis te laten maken met de Campus Challenge en ze in korte tijd in te werken in de werkplaats. Dit verliep erg voorspoedig en eind juli heeft ook Stefan de werkplaats met een gerust hart achter zich gelaten.

zonder en met hulpmiddel

We kijken terug op een mooie periode waarin we hopelijk iets betekend hebben voor de bevolking in India, met name de kinderen met een handicap. Onze doelen hebben we bereikt: Het oprichten van de werkplaats, het opleiden van lokale technici, het vergroten van de kennis op gebied van orthopedische hulpmiddelen en natuurlijk ook het vervaardigen van de hulpmiddelen (tot eind juli zijn 98 hulpmiddelen gemaakt voor 68 personen). Natuurlijk is dit maar het begin, de komst van de tweede projectgroep vergroot de kans op een duurzaam vervolg voor de werkplaats. Samen met de lokale bevolking kunnen nog veel kinderen aan een hulpmiddel geholpen worden.

Voor ons het laatste bericht op deze blog. Jullie allemaal bedankt voor het volgen van ons avontuur en de mentale en financiele ondersteuning!

We nodigen je graag uit om de voortgang van de orthopedische werkplaats op Campus Challenge te volgen op de blog van de nieuwe projectgroep: vizagindia2012.wordpress.com

Geplaatst in Uncategorized

Met grote stappen vooruit

Na het vertrek van Marlies, Anoek en Marjolein in maart, is Stefan vooral bezig geweest met het begeleiden van de twee lokale technici in de werkplaats om samen de hulpmiddelen te maken. De twee jongens pakken de praktijk goed op en zijn al in staat om verschillende bewerkingen, met nog enkel kleine aanwijzingen, zelfstandig uit te voeren. Ze helpen mee in het gehele productie proces van kunststof bewerken tot het maken van leren banden voor de sluitingen.

De laatste twee maanden zijn er weer veel hulpmiddelen afgeleverd en de teller staat momenteel op 77 hulpmiddelen voor 53 personen. De hulpmiddelen verschillen natuurlijk in type zoals een arm spalk, orthopedisch schoeisel, beenspalken en beenbeugels voor het gehele been. Stefan zal nog tot eind juli op de campus verblijven, dus de teller zal zeker doorlopen. Tevens is de maatname voor de volgende hulpmiddelen al weer begonnen.

In de afgelopen periode is er nog twee maal een Medical Camp geweest. Een orthopedisch chirurg reist vanuit Visakhapatnam naar een bepaalde regio waar een spreekuur wordt gehouden. ARDAR organiseert deze spreekuren: Ze zorgen ervoor dat de mensen in de regio op de hoogte zijn, zorgen voor aanwezigheid van de fysiotherapeut van ARDAR en voorzien de locatie van de benodigde materialen als behandelbanken.
Tijdens dit spreekuur selecteert de chirurg de patiënten die hij kan opereren. Dit is mogelijk omdat de regering de kosten voor de operatie betaald. Om te zorgen voor een zo optimaal mogelijk resultaat levert ARDAR nazorg zoals fysiotherapie en het verstrekken van een eventueel hulpmiddel.

Helaas zien we ook kinderen die geen goede nazorg hebben gehad na hun operatie en eigenlijk een paar maanden te laat bij ons komen. De operatie is dan goed gegaan, maar we zijn eigenlijk weer terug bij af omdat de aandoening (deels) terug is gekomen. Voor een instrumentmaker en medici in het algemeen is dit erg frustrerend. Een goede kans is voorbij gegaan door onvoldoende begeleiding en onwetendheid van de patiënt. Eeuwig zonde!
Maar gelukkig zijn er heel veel gevallen die wel goed gaan. Het leuke en mooie aan het Medical Camp is dat wordt samengewerkt met de chirurg, fysiotherapeut, instrumentmaker en social workers. Dit heeft als voordeel dat niet alleen de mensen voor een operatie geselecteerd worden maar ook de mensen die geholpen kunnen worden met fysiotherapie of met een hulpmiddel als een spalk of een rolstoel.
Daarvan ga je nu echt stralen. Wat een mooie en grote stap voorwaarts is dit.

Om nog meer grote stappen vooruit te kunnen zetten, de zorg te kunnen blijven leveren, de twee lokale technici te kunnen blijven opleiden als Stefan straks weg is en totdat Rambabu terugkomt van zijn training bij Mobility India in Januari 2013, is er de afgelopen tijd hard gezocht (vanuit India en Nederland) naar een nieuw projectteam om dit ‘gat’ te overbruggen. Met trots kunnen we u vertellen dat we een nieuw team hebben gevonden die begin juli afreist naar India. Stefan en het nieuwe team hebben enkele weken overlap, zodat er een goede overdacht kan plaatsvinden en team 2.0 goed wordt ingewerkt in de werkplaats en op de campus.
Daarnaast zal het huidige projectteam vanuit Nederland ondersteuning blijven bieden.

Het is nu erg rustig op campus, maar over een week komen alle kinderen weer terug. Zij zijn heerlijk enkele weken met vakantie geweest naar hun familie en komen terug naar de campus om het volgende schooljaar te starten.

Geplaatst in Uncategorized

Outreach aan de wandel

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het maken van de eerste batch hulpmiddelen voor het buitengebied. De eerste groep kinderen heeft inmiddels hun hulpmiddel ontvangen. Tijdens de uitgifte verbleven de kinderen en hun begeleiders twee dagen op de campus. Zo konden we de kinderen langdurig observeren bij het gebruik van hun hulpmiddel en tevens intensief begeleiden met fysiotherapie. Waar nodig werden direct in de werkplaats nog een aantal aanpassingen gedaan.
De eerste uitgifte verliep voorspoedig en we zijn hier zeer tevreden over. De week erna is het medische team op bezoek geweest bij deze kinderen thuis om te kijken hoe het gaat en waar eventueel nog extra training nodig is.

Alle kinderen op campus lopen inmiddels al even rond met hun hulpmiddel. Deze worden dagelijks  goed gebruikt en het werd tijd voor een check-up samen met de fysiotherapeut. Tijdens het spreekuur bleek dat de meeste hulpmiddelen prima voldoen en alleen her en der wat kleine reparaties nodig zijn, bijvoorbeeld het vervangen van klittenband.
Voor begeleiding van de kinderen op de campus en het ondersteunen van de huismoeders is, samen met het medische team, besloten om de jongeren hiervoor in te schakelen.  Iedere jongere krijgt één dag in de week twee huizen toegewezen om te controleren of ieder kind zijn hulpmiddel goed draagt, zich goed verzorgt en genoeg eet en drinkt. De jongeren zijn door het medische team reeds getraind. We hopen dat op deze manier meer toezicht wordt gehouden op het gebruik van de hulpmiddelen.

Een paar maanden geleden zijn we gestart met het opleiden van de twee dove jongens. Nu we een tijdje bezig zijn wilden we graag weten op welk niveau ze nu zitten. Dit is getest door middel van een examen met zowel meerkeuze  als praktijkgerichte vragen. Voor de twee jongens bleek deze manier van examineren lang niet zo vanzelfsprekend als voor ons. Na uitleg over de gebruikte structuur van de toets hebben ze deze vervolgens gemaakt. De uitslag gaf ons inzicht waar nog extra aandacht aan besteed moet worden. Zo blijkt dat het koppelen van theorie en praktijk nog wat lastig is, dus daar gaan we mee aan de slag. Verder maken ze goede vorderingen en kunnen ze in de praktijk ook steeds meer verschillende taken doen in de werkplaats.

Na volgende week is alleen Stefan nog op de campus om het project verdere voortgang te geven. Marlies was reeds naar Nederland vertrokken en ook Marjolein en Anoek hebben afgelopen week afscheid genomen. We zijn in Nederland druk op zoek naar nieuwe vrijwilligers die vanaf juli/augustus, wanneer Stefan vertrekt, het project verder willen voortzetten totdat de trainee vanuit Mobility India ook in de werkplaats aan de slag kan (januari 2013).

Geplaatst in Uncategorized

Passen, meten en lopen maar!

De afgelopen weken waren zeer vruchtbaar, alle 30 kinderen op campus zijn nu in bezit van hun hulpmiddel. Op de momenten van stroom hebben de machines op volle kracht gedraaid. Dit resulteerde in vaak lange dagen maken in de werkplaats.

Voordat de kinderen hun hulpmiddel daadwerkelijk ontvangen wordt het eerst gepast om te kijken of het goed op het lichaamsdeel aansluit. Erna kan het hulpmiddel worden afgewerkt en meegegeven aan het kind.
Daarbij krijgen ze uitleg over hoe ze het hulpmiddel moeten gebruiken, bijvoorbeeld hoe ze het aantrekken, hoe het ze schoon moeten maken en wat te doen als er problemen zijn.  Bij de kinderen op campus vragen we ze de eerste dagen om dagelijks langs te komen om te checken of het goed gaat.
Nadat de eerste hulpmiddelen waren uitgegeven kwamen er steeds meer kinderen enthousiast vragen wanneer hun eigen hulpmiddel klaar is. Ofwel: Ze zijn maar wat blij met hun nieuwe hulpmiddelen.

Begin februari hebben we 4 dagen lang spreekuur gehouden voor de kinderen uit het buitengebied. Tijdens deze eerste batch hebben we welgeteld 44 kinderen gezien waarvan er 25 een hulpmiddel krijgen. Voor sommige van hen konden we helaas niets betekenen.
De diagnosestelling en het bepalen van het juiste hulpmiddel blijkt soms lastig omdat niet ieder kind de medische zorg krijgt zoals wij dat gewend zijn. Tijdens het spreekuur was er dan ook volop overleg tussen arts, fysiotherapeut, ons team en de social worker.

De komende weken zullen in het teken staan van het maken van de hulpmiddelen voor deze eerste batch uit het buitengebied. Ondertussen wordt er gebrainstormd met het medische team over de begeleiding van de kinderen in de buitengebieden nadat ze hun hulpmiddel hebben gekregen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen de hulpmiddelen ook daadwerkelijk op de juiste manier blijven gebruiken hebben we onder meer een flyer gemaakt met goed/fout afbeeldingen.

Geplaatst in Uncategorized

Op volle toeren

De werkplaats volledig ingericht!

De laatste machines en materialen zijn binnengekomen! Na twee dagen klussen is de werkplaats nu volledig ingericht. De ruimte is praktisch ingedeeld en de aanwezige werkbanken en opbergruimte maken het werken een stuk gemakkelijker. Sommige spullen hebben wat beschadigingen opgelopen door het transport, maar gelukkig hebben we dit kunnen herstellen.
  

Met behulp van de eerder gemaakte gipsmallen zijn we nu op volle toeren bezig met het vervaardigen van de hulpmiddelen. De mal wordt gevuld met gips waardoor een gipsmodel ontstaat. Hierna wordt kunststof in de oven verwarmd en vacuüm getrokken over het model. In de vervolgstappen wordt het kunststof uitgezaagd en verder afgewerkt tot hulpmiddel.
De eerste hulpmiddelen zijn inmiddels af! Komende weken verwachten we alle 30 kinderen op de campus te voorzien van hun hulpmiddel.
Erna starten we direct met het maat nemen bij de kinderen in het buitengebied. Begin februari komen naar verwachting rond de 30 – 40 kinderen verspreid over een paar dagen langs met hun ouders/ verzorgers voor het aanmeten van het hulpmiddel.

Het eerste hulpmiddel is gereed!

De twee dove jongens betrekken we vanaf het begin bij het gehele proces. Op deze manier leren ze stap voor stap hoe een hulpmiddel vervaardigd wordt. Uiteindelijk is het doel dat deze jongens simpele hulpmiddelen, die in ongeveer 70% van de gevallen voorkomen, zelfstandig kunnen maken. Daarnaast kunnen ze reparaties uitvoeren.
   

Ondertussen hebben we overleg gehad met het medische team hoe we het beste nazorg kunnen leveren nadat het hulpmiddel is afgeleverd. Voor de kinderen op de campus betekent dit dat ze samen met de huismoeders instructie krijgen over wijze van gebruik, hygiëne en schoonmaken van het hulpmiddel. Vaak is fysiotherapie nodig om goed te kunnen omgaan met het hulpmiddel en bij vragen of problemen kunnen ze langskomen bij de werkplaats.
De kinderen in het buitengebied rondom de campus blijven met hun ouders/verzorgers twee dagen op de campus bij het passen van het hulpmiddel. Op deze manier kunnen ze intensieve uitleg en begeleiding krijgen en kunnen eventuele problemen direct worden aangepakt. Erna zullen de social workers van Ardar iedere 15 dagen langsgaan, indien nodig samen met arts / fysiotherapeut.

Afwerken van het hulpmiddel

Geplaatst in Uncategorized

2012 goed van start!

Voor ons project is 2012 in ieder geval goed van start gegaan. Na de screening in november hebben we de eerste week van januari alle kinderen op de campus gegipst. Hiermee zijn we nu daadwerkelijk begonnen met het vervaardigen van de hulpmiddelen.
Het resultaat van de eerste 5 dagen is ruim 30 gipsmodellen. Begin februari starten we met het aanmeten van de eerste hulpmiddelen in de vissersdorpjes buiten de campus.

Het maken van de gipsmodellen

Het maken van de gipsmodellen (2)

Het maken van de gipsmodellen (3)

Het resultaat mag er zijn!

Ook vanaf januari zijn we begonnen met de training van de twee lokale technici. Naast het meekijken en uitleg in de werkplaats zelf geven we ze theorieles. Om hun Engels te verbeteren krijgen ze dagelijks een uur les in lees- en schrijfvaardigheid van het Engelse team op de campus. Daarnaast hebben wij dagelijks een uur les in gebarentaal. Vooral dit laatste is erg belangrijk om goed te kunnen communiceren met de dove jongens.

Theorieles met de dove technici

Ondertussen hebben we ook een tijdelijk project afgerond. Vanuit Ardar kwam de vraag om de huisjes van de kinderen op te vrolijken. Van hout hebben we 120 dieren gezaagd, met daarop haakjes en clipjes voor kleren en foto’s. Net voor de ‘familyday’, waarop de ouders op bezoek komen, had ieder kind een houten beestje boven zijn/haar bed.

120 houten beestjes!

Geplaatst in Uncategorized

Hink-stap-sprong

Met kleine stappen een grote sprong vooruit. Afgelopen weken zijn we druk in de weer geweest met de screening van de kinderen en het opstellen van een plan hoe we zo efficient mogelijk de benodigde hulpmiddelen kunnen aanmeten en vervaardigen, te starten met de kinderen op de campus zelf. Her en der blijken huidige hulpmiddelen niet meer goed te functioneren of er zijn kleine reparaties en aanpassingen nodig. Sommige kunnen we al uitvoeren met het weinige gereedschap dat aanwezig is, andere stellen we uit tot de werkplaats ingericht is.

Screening van de kids op de campus

Door de intensieve bezoeken aan de vissersdorpjes en het stammengebied krijgen we een steeds beter zicht op de werkzaamheden die Ardar hier uitvoert en hoe we met de werkplaats daar op aan kunnen sluiten.
Ook zijn we druk bezig geweest met de huidige fysiotherapie op de campus zelf. Ter inspiratie en uitbreiding van de oefeningen hebben we 500+ oefeningen bij elkaar gezocht en ingebonden voor in de fysiotherapie ruimte. Tevens hebben we samen met de fysiotherapeut met een klein budget extra materialen aangeschaft, als ballen en puzzels. Zo kunnen de fysiotherapeute en wij de kinderen nog beter helpen bij hun training.

Op bezoek in de vissersdorpjes (1)

Voortgang van de werkplaats
Goed nieuws, want naast de drie grote machines die al op hun plek staan in de werkplaats is afgelopen week ook de eerste lading benodigdheden vanuit Mobility India geleverd! In eerste instantie zou alles in één levering gebracht worden. Door de lange levertijd is gevraagd of waar mogelijk spullen eerder geleverd konden worden. Deze eerste batch bevat alvast de materialen en machines waarmee wij aan de slag kunnen met kleine projecten. De tweede batch materialen zal, zoals het nu gepland staat, voor het einde van 2011 geleverd worden.
Ander goed nieuws is dat we de lokale technici voor de werkplaats hebben gevonden. Twee dove jongens die op dit moment een computeropleiding op de campus volgen, hebben positief gereageerd op het aanbod om ze op te leiden in de werkplaats. We hebben ze de afgelopen tijd leren kennen als erg betrokken, handige jongens die snel van begrip zijn. Communicatie wordt de grote uitdaging, maar gelukkig kunnen ze al op redelijk niveau Engels begrijpen. Ter verbetering van de communicatie krijgen de jongens bijles in Engels en volgen wij vanaf volgende week dagelijks een uur les in Indiase gebarentaal.
Komende week gaan we met ze in bespreking over de invulling van de training en de wijze van uitvoer.

Op bezoek in de vissersdorpjes (2)

Mobility India
Mobility India bestaat uit een revalidatiecentrum inclusief grote werkplaats en productontwikkelingsafdeling. Vanuit Bangalore (in Zuid- India op ongeveer 1300 km van Vishakhapatnam) zijn ze actief in geheel India en werken voor een groot deel met medewerkers die zelf een fysieke beperking hebben. Op kleine schaal zijn ze ook actief in de omgeving van de campus. De kinderen in het buitengebied ontvangen, wanneer zij het nodig hebben, een prothese of orthese via Mobility India. Medewerkers komen langs om het hulpmiddel aan te meten waarna de gegevens mee terug naar Bangalore gaan zodat het hulpmiddel vervaardigd wordt. Pas enkele maanden later worden de aangemeten hulpmiddelen daadwerkelijk in gebruik genomen.

De werkplaats bij Mobility India

Vanuit de campus zijn op dit moment twee jongeren in opleiding bij Mobility India. Na de zomer van 2012 is hun training afgerond en komen ze terug om te werken als fysiotherapeut-assistent en werkplaatsmedewerker.
Voor ons redenen temeer om een bezoek te brengen aan Mobility India. Binnen de organisatie hebben we een uitgebreide rondleiding gehad door het gebouw. Het viel ons direct op hoe goed het gebouw is aangepast aan mensen met een beperking. Geen drempels, grote oprijlaan, liften, tegels voor blindengeleiding etc. Het proces voor het maken van een orthese of prothese is ons van begin tot eind uitgelegd. Gipskamer, modelleer ruimte en uitleg hoe de prothesevoet gemaakt wordt, we hebben het hele productieproces meegemaakt. Belangrijk deel van het proces is de therapie achteraf om op de juiste wijze met de hulpmiddelen om te gaan. De fysiotherapeuten en ergotherapeuten hebben ons de oefenruimte en materialen laten zien. Tijdens dit bezoek hebben we veel inspiratie opgedaan, niet alleen voor inrichting van de werkplaats, maar ook voor uitbreiding van de fysiotherapie.

Half december 2011 zal onder meer het hoofd van de orthopedische werkplaats van Mobility India de campus komen bezoeken en natuurlijk in het bijzonder de werkplaats. Er wordt voor de toekomst gedacht aan een nauwe samenwerking tussen Mobility India en Ardar. In dit geval kan de werkplaats op de campus ook door Mobility India gebruikt worden wanneer zij in het oosten van India bezoeken brengen. Dit is iets wat wij zeker enthousiast over zijn, want op deze manier lukt het straks nog beter om de werkplaats draaiende te houden ook als wijzelf weer terug in Nederland zijn.

World Disability Day

World disability day
Drie december was de jaarlijkse World Disability Day.  Veel organisaties kwamen in Vizianagaram om deze dag gezamenlijk te vieren met optredens en standjes. Op speciaal verzoek gekleed in sari’s, hebben we samen met 40 kinderen van de campus geholpen bij de promotie van Ardar. Erg interessant om te zien hoe de verschillende organisaties ieder op hun eigen manier bezig zijn om de kwaliteit van leven van kinderen met een handicap te verbeteren.

Geplaatst in Uncategorized